Selecteer een pagina

Gastouderopvang Carla Veer

Al zo’n 27 jaar uw veilige en professionele gastouder in Monnickendam

Mijn naam is Carla Veer en ik ben een lieve, vriendelijke en zéér ervaren  (zo’n 27 jaar) gastouder te Monnickendam waar u uw kinderen met een gerust hart kunt achterlaten. Ik besef als geen ander hoe belangrijk uw kindje(s) voor u is/zijn. Het zijn immers uw oogappeltjes die het allerbeste verdienen. Goede en betrouwbare opvang is dan ook een absolute vereiste! Ik kan u voorzien van professionele en pedagogisch verantwoorde opvang van uw kindje(s). Daarin word ik ondersteund door gastouderbureau GOB Boelie te Katwijk aan Zee. Uiteraard sta ik als gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang LRKP nr. 164644325 en ben ik op de hoogte van alle hedendaagse opvoedkundige ontwikkelingen. Het zal uw kind aan niets ontbreken! Bel mij maar voor een kennismakingsgesprek!

Vanaf 1 september 2023 heb ik weer plaats voor een al zelf lopend kindje vanaf 1 jaar op ma, di, wo en do van 07.00 – 19.00u

Diensten & Vaardigheden

Gastouderopvang Carla Veer werkt, ondersteunt door gastouderbureau, GOB Boelie, vanuit een pedagogisch en educatief uitgangspunt. Naast dat de kinderen gezellig met elkaar kunnen spelen, leren zij ondertussen ook van alles.  En werk ik spelenderwijs toe naar een soepele overgang richting basisschool. Ik ben actief met knutselen, leer de kinderen kleuren te benoemen en het herkennen van plaatjes en bijvoorbeeld getallen. Hierdoor worden kinderen vroegtijdig gestimuleerd op creatieve wijze hun lerend vermogen te ontwikkelen. Veel van de opvangtijd vul ik in met het doen van tal van educatieve spelletjes. De werkwijze van leren door spelen is een bewezen en veel gebruikte leermethode. Als gastouder heb ik in het verleden mijn op verzoek van ouders ook bekwaamd in het verzorgen van kindjes die extra zorg nodig hebben, zoals insuline prikken. Voor katheterisatie ben ik gecertificeerd via ZieZeZo, gespecialiseerde kinderzorg. Ik heb in het verleden ook kindjes op met een persoonsgebonden budget opgevangen. Dit is mijn professionele kinderopvang in huiselijke sfeer!

Vanaf 1 september 2023 heb ik weer plaats voor een al lopend kindje vanaf 1 jaar op ma, di, wo, en do van 07.00 – 19.00u

Garanties en Veiligheid

Voor informatie kunt u zich vanzelfsprekend rechtstreeks tot mij wenden. Maar wanneer u uw kindje(s) door mij wilt laten opvangen, komt die opvang altijd tot stand via bemiddeling van GOB Boelie , het gastouderbureau waar ik mee samen werk. In een formeel koppelingsgesprek zal de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau  tussen u en mij tot stand brengen. Doorgaans benaderd u mijzelf en heeft er al een kennismaking plaatsgevonden En ingaan op uw specifieke opvangwensen. In het koppelingsgesprek krijgt u van de bemiddelingsmedewerkster nogmaals uitgelegd wat gastouderopvang inhoudt en hoe het gastouderbureau mijn kwaliteit borgt. Verder maken wij gezamenlijk afspraken over opvangtijden, vergoedingen, pedagogische wensen e.d. en dit wordt vastgelegd in een overeenkomst die u met mij aangaat. Met het gastouderbureau van uw keuze gaat u eveneens een overeenkomst aan.

Gastouderopvang is een vak apart. GOB Boelie vindt het belangrijk om u als ouders en mij als gastouder hierin goed te begeleiden. Als gastouder word ik minimaal twee maal per jaar door de bemiddelingsmedewerker op het opvangadres bezocht.  Ook wordt ik zowel aangekondigd als ook onaangekondigd bezocht en getoetst door de GGD. Rapporten van de GGD liggen altijd ter inzage! En vindt er een continu screening via duo.nl/personenregisterkinderopvang.nl  plaats van mijzelf, als ook van mijn huisgenoten of structureel aanwezigen. Zo wordt de kwaliteit van mijn opvang in Monnickendam voortdurend getoetst. Indien nodig – ik heb immers al 27 jaar kennis en ervaring – zal het gastouderbureau mij ondersteunen met (pedagogisch) advies. Daarnaast houdt de bemiddelingsmedewerker telefonische voortgangsgesprekken met mij.  Ook voert de bemiddelingsmedewerker jaarlijks mondelinge evaluatiegesprekken met u als ouders, over uw tevredenheid met mij als gastouder bij de opvang van uw kindje(s). Kortom, het gastouderbureau is er niet voor niets. GOB Boelie biedt tal van maatregelen die u de garantie geven dat de veiligheid van uw kindje(s) bij mij gewaarborgd is en blijft.

Vanaf 1 september 2023 heb ik weer plaats voor een al zelf lopend 1 jarig kindje van ma, di, wo en do van 07.00 – 19.00u

Uw ervaren gastouderopvang in Monnickendam

Bij Gastouderopvang Carla Veer in Monnickendam speelt en leert uw kind op een plezierige manier in een huiselijke sfeer. Gastouderopvang staat voor kleinschalige kinderopvang. Gewoon in ‘mijn’ huis en met maar met maximaal 6 kind(jes) tegelijk. Uw kind krijgt dus de aandacht die het verdient! Lees hier meer over mijn methoden.

 

Educatief spelen

Eén van de manieren om uw kindje(s) iets blijvends te leren is door ieder moment te verpakken als een spelletje. Spelenderwijze iets leren is immers de beste manier voor kindjes van jonge leeftijd. Het geleerde blijft dan langer hangen en de kans op herhaling is groot. Door deze herhaling van het spel wordt het leren ook leuk! Simpel, maar uiterst effectief. Voorbeelden daarvan zijn kleuren benoemen, plaatjes herkennen en spelenderwijze leren tellen. Ik probeer in mijn benadering steeds aansluiting te zoeken bij wat kinderen later op school te wachten staat. Om bij te blijven neem ik regelmatig deel aan de cursusprogramma’s van GOB Boelie. Maar nog belangrijker….ik beoog mijn pedagogische benadering ook vooral samen te laten vallen met hoe u als ouder zelf uw kind wil laten leren. Ik wil graag in het verlengde van de ouder werken.

Pedagogische benadering

De pedagogische benadering die ik in mijn gastouderopvang in Monnickendam hanteer, lopen parallel aan het pedagogisch beleid van GOB Boelie en sluit aan bij de belevingswereld van uw kindjes. Deze benadering maakt het voor mij mogelijk dat ik de kindje(s) beter kan bereiken. Er ontstaat snel een veilige vertrouwensband. Ik stimuleer met geduld het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het opdoen van nieuwe vaardigheden bij de kindje(s). Hierbij wordt ik ondersteund door de bemiddelingsmedewerksters van beide gastouderbureau’s.

Buitenschoolse opvang

Verzorg ik alleen nog wanneer ik uit één gezin ook kindjes opvang welke nog niet de schoolgaande leeftijd hebben bereikt. Verder verzorg ik géén buitenschoolse opvang! Mijn buitenschoolse opvang is dus alleen voor die kinderen die net als thuis na school met broertje of zusje bij mij in de opvang willen spelen. Als uw schoolgaande kindje(s) eenmaal naar school gaan, is het belangrijk dat ze na school goed opgevangen worden op een plek waar zij zich thuis voelen, dus bij de andere kindjes van het eigen gezin. Een vast moment is dan even de dag doornemen met een stukje fruit en wat te drinken. Uw kindje(s) krijgen dan net als thuis de mogelijkheid om te laten zien wat ze die dag op school hebben gedaan en gemaakt. En zonodig te kunnen delen met broertjes of zusje. Deze belangstelling en aandacht zijn een vast punt van de onderlinge interactie tussen mij als gastouder en de kindje(s). En dus ook tussen de kinderen uit het gezin onderling! Ook dat behoort tot de mogelijkheden van Gastouderopvang Carla Veer te Monnickendam.

Administratie

Gastouderopvang gaat niet zonder de ondersteuning van een goed gastouderbureau. Dit is wettelijk zo geregeld en dat is niet voor niets. Het gastouderbureau bied u de garantie dat de opvang van en zorg voor uw kind(jes) bij mij in goede handen is.  De ondersteuning die ik krijg van GOB Boelie is voor mij een zegen en voor u als vraagouder een stukje zekerheid. U heeft daarover in het hoofdstuk ‘garanties’ al over kunnen lezen. Een andere taak van het gastouderbureau is de kassiersfunctie. 

Een gastouderbureau heeft naast de hoofdtaak, het voor alle ouders voortdurend borgen van mijn kwaliteit als gastouder, ook verantwoordelijk voor de ‘kassiersfunctie’. De kassiersfunctie houdt in dat de facturatie en uitbetalingen aan mij als gastouderopvang in Monnickendam wettelijk via het gastouderbureau moeten verlopen. Dit is door de overheid zo vastgesteld en dit is voor u ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

GOB Boelie regelen deze administratie via een handig online systeem ‘Portabase’, waarbij u en ik allebei een eigen persoonlijke account hebben. In het persoonlijke account worden o.a. contracten, facturen, jaaropgaven en andere handige documenten opgeslagen.

Vanaf 1 september 2023 heb ik weer plaats voor een al lopend kindje vanaf 1 jaar op ma, di, wo en do van 07.00 – 19.00u

Neem contact op met gastouder Carla Veer in Monnickendam

Wilt u meer weten over mij als gastouder in Monnickendam? Of bent u benieuwd of ik nog plek heb voor uw kindje ? U kunt mij gedurende kantooruren telefonisch bereiken of een e-mail sturen met uw vragen. Ik sta u graag te woord over de opvang die ik u en uw kindje(s) kan bieden.

Opvangdagen en bereikbaarheid

Mijn opvangdagen zijn: maandag t/m donderdag 07.00 – 19.00 uur

Ik ben tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06 – 1002 6910. Neem ik niet direct op, dan ben ik druk met kinderen. Spreek dan een boodschap en ik bel u z.s.m. terug. Ook kunt u mij mailen: gastoudercv@outlook.com